هنردر خانه

مجموعه ایی از کارهای دستی و هنرهای خانگی

مرواريد بافي

قاب آينه يا عكس
 قاب آينه يا عكس

كاپ قهرماني

كاپ قهرماني

قو


قوشمع و جا شمعي
شمع وجاشمعي
صندوقچه جواهرات
صندوقچه جواهرات

آباژور
آباژور


پروانه
پروانه

قلب
قلب(مرواريد بافي)

سگ
سگ(مرواريدبافي)

سبد ميوه
سبد ميوه(مرواريدبافي)


گلدان
گلدان(مرواريدبافي)

فانوس
فانوس(مرواريد بافي)


پرنده
پرنده(مرواريد بافي)


ست چايخوري
ست چاي خوري(مرواريدبافي)

سبد دسته دار
سبددسته دار(مرواريد بافي)


گلدان ديواري
گلدان ديواري(مرواريد بافي)


دسته كليد
دسته كليد(مرواريد بافي)


روكش خودكار
روكش خودكار(مرواريد بافي)
سبد کوچک
سبد كوچك(مرواريد بافي)

[ بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ ] [ 18:58 ] [ کدبانو ]

[ ]