هنردر خانه

مجموعه ایی از کارهای دستی و هنرهای خانگی

بافت مدل شکلاتی

 بافتن مدل شکلاتی

پایه بافت این مدل ۳ تا زیر ۳تا رو است.

رج۱:   ۳تا رو +۳تا زیر+....

رج۲:   ۳تازیر+۳تارو+....

رج۳:   ۳تا رو+(۳تا یکی از زیر ولی دانه ها از میل خارج نمی شود  ۱ژته یکبار دیگر ۳دانه باهم بافته شده ودانه ها از میل خارج میشود یعنی ۳ دانه کور شده را دوباره به دست می آوریم)+۳تا رو+تکرار عمل داخل پرانتز+....

رج۴:   ۳ تازیر+۳تا رو+...

رج۵:   ۳تا رو +۳ تازیر+...

رج۶:   ۳تا زیر+۳تارو+...

رج۷:   تکرار رج سوم

در کل بافت این ۷ رج تکرار میشود.

 


برچسب‌ها: بافت نمونه مدل بافتنی شکلاتی بافتن دومیل جدید

[ سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 21:55 ] [ کدبانو ]

[ ]